Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

 Wszystkie pliki do pobrania zamieszczone na niniejszej stronie zapisane są w formacie pdf. Do ich poprawnego wyświetlenia niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader 7.0 lub nowszy. W przypadku pobierania plików z tej strony korzystamy z opcji „zapisz element docelowy jako".

 


 

PLIKI DO POBRANIA:

Wnioski o ustalenie prawa do  świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego za okres 2016/2017 dostępne są pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

Wnioski dotyczą okresu rozpoczynającego się od 1 pażdziernika 2017r.

-Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
-Załączniki do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

Wnioski dotyczą okresu rozpoczynającego się od 1 listopada 2017r.

-Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

-Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
-Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
-Wniosek o ustalenie prawa do specjlanego zasiłku opiekuńczego
-Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pilęgnacyjnego
-Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego
-Przelew świadczeń rodzinnych na konto osobiste-wniosek
-Załączniki do wniosku świadczenia rodzinnye
-Załączniki do wniosku zasiłek rodzinny

DODATEK MIESZKANIOWY:

-Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego+załączniki

DODATEK ENERGETYCZNY:

-Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

STYPENDIUM SZKOLNE/ZASIŁEK SZKOLNY:


-Wzór wniosku o  przyznanie stypendium szkolnego-zasiłku szkolnego

KARTA DUŻEJ RODZINY:

-Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
-Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny
-Oświadczenie o kontynuowaniu nauki
-Oświadczenie ograniczenie władzy rodzicielskiej
-Oświadczenie o kontynuowaniu nauki 
-Oświadczenie o utracie Karty Dużej Rodziny

 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY:

-Wniosek o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi + załączniki
 

RODZINA 500 PLUS:
 

Wnioski dotyczą okresu rozpoczynającego się od 1 pażdziernika 2017r.

-Wniosek o ustalenie prawa do świaczenia wychowawczego
-Oświadczenia do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA ŻYWEGO DZIECKA U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU DZIECKA:

- Wniosek o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powrastały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu

- Zaświadczenie lekarskie/ wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka