Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową na zadanie pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja" złożyło Biuro Usług Turystycznych AVA-TOUR Walentyna Trybocka, Ks.Bp.Cz.Domina 5/8, 75-061 Koszalin.


 

W ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rezeznania cenowego.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że unieważnia postępowanie na świadczenie usług transportowych(dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi), ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


 

W ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rezeznania cenowego.


 

W ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na zorganizowanie wypoczynku letniego dla 20 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z rodzin z problemem alkoholowym połączonego z terapią i profilaktyką przeciwalkoholową w okresie wakacji z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zwraca się z prośbą do zainteresowanych Wykonawców o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rezeznania cenowego.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług transportowych (rozwożenie posiłków) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

 

Firama Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "KUFEL" s.c.
Kufel Maria, Grzegorz, Paweł
Jerzmanice-Zdrój 21

59-500 Złotoryja
 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, na dostawy mięsa, wędlin, produktów mięsnych (w tym drobiowych) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

 

Hurtownia Mięsa i Wędlin B.E. Szumlańscy
ul. Bydgoska 18
59-220 Legnica


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług w ramach zadania "Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi " wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

 

"FHU Krawo" Wojciech Chanulak
ul. Grunwaldzka 8/8
75-241 Koszalin


 

W ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na dostawy mięsa, wędlin, produktów mięsnych (w tym drobiowych), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zwraca się z prośbą do zainteresowanych Dostawców o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rezeznania cenowego.


 

 
1 do 10 z 44