Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi wymiany stolarki okiennej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul B. Chrobrego 1. Zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

Informacja dotycząca jakie sprawy można załatwić drogą elektroniczną przez portal Empatia oraz przez jakie Banki można składać wnioski 500+ i świadczenie Dobry Start.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że unieważnia postępowanie na remont izolacji pionowej ściany frontowej oraz odwodnienia liniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


 

SEKCJA ŚWIEDCZEŃ RODZINNYCH
przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek, czwartek, piątek - 7:30 - 13:00
wtorek - 8:00 - 16:00

środa - dzień pracy wewnętrznej, w tym
dniu klienci nie będą przyjmowani

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Pawlus


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na remont izolacji pionowej ściany frontowej oraz odwodnienia liniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul B. Chrobrego 1. Zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawwo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) na potrzeby Miejskiego Ośordka Pomocy Społecznej w Złotoryi wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

TRANSPORT TOWAROWO-OSOBOWY
ROMAN FIKIER
ul. Kręta 14
59-220 Legnica


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że unieważnia postępowanie na remont izolacji pionowej ściany frontowej oraz odwodnienia liniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na remont izolacji pionowej ściany frontowej oraz odwodnienia liniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul B. Chrobrego 1. Zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że unieważnia postępowanie na świadczenie usług transportowych(dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi), ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


 

 
1 do 10 z 52