Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Ze względu na wysokie temperatury powietrza informuję,
że w dniach od 20.08.2018 roku (poniedziałek) do 24.08.2018 roku (piątek)
Ośrodek jest czynny
w godzinach od 6:00 do 14:00
Sekcja Świadczeń Rodzinnych we wtorek 21.08.2018 roku
jest czynna od 6:00 do 18:00

 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Kuczyńska

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na remont izolacji pionowej ściany frontowej oraz odwodnienia liniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul B. Chrobrego 1. Zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawwo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) na potrzeby Miejskiego Ośordka Pomocy Społecznej w Złotoryi wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

TRANSPORT TOWAROWO-OSOBOWY
ROMAN FIKIER
ul. Kręta 14
59-220 Legnica

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że unieważnia postępowanie na remont izolacji pionowej ściany frontowej oraz odwodnienia liniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na remont izolacji pionowej ściany frontowej oraz odwodnienia liniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul B. Chrobrego 1. Zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że unieważnia postępowanie na świadczenie usług transportowych(dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi), ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową na zadanie pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja" złożyło Biuro Usług Turystycznych AVA-TOUR Walentyna Trybocka, Ks.Bp.Cz.Domina 5/8, 75-061 Koszalin.


 

W ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rezeznania cenowego.


 

W ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na zorganizowanie wypoczynku letniego dla 20 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z rodzin z problemem alkoholowym połączonego z terapią i profilaktyką przeciwalkoholową w okresie wakacji z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zwraca się z prośbą do zainteresowanych Wykonawców o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rezeznania cenowego.


 

 
1 do 10 z 49