Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm) - postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług w ramach zadania "Dostawa sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem, pakietu Office oraz UPS na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi" wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

 

"Virtual Sotf" Agata Kowalska 
ul. Żeromskiego 3/1
59-500 Złotoryja

 


 

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Złotoryi ul. Bolesława Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja – zapraszam  do przedstawienia  propozycji cenowej dostarczenia do MOPS  Złotoryja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, pakietu MS Office oraz zasilaczy awaryjnych UPS zgodnie z załączoną dokumentacją.
 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm) - postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług w ramach zadania "Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie" wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

GINKO BILOBA
mgr Ewa Mikus
ul. Polna 17
59-540 Świerzawa

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm) - postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług w ramach zadania "Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie" wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny
Bożena Popławska
ul. Nad Zalewem 17a/3
59-500 Złotoryja

 

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm)  - postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług w ramach zadania "Pomoc terapeutyczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie" wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

Usługi Profilaktyczno-Terapeutyczne "PROMYK"
Krystyna Kuźmiak
ul. Nad Zalewem 19a/2
59-500 Złotoryja

 

-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi w związku z realizacją zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na świadczenie usług w ramach  zadania „Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie”
  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi w związku z realizacją zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na świadczenie usług w ramach zadania „Pomoc terapeutyczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi w związku z realizacją zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na świadczenie usług w ramach zadania „Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie”
  

Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Roboty budowlanej pod nazwą: „Malowanie ścian korytarza I piętra, świetlicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz remont łazienki Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. Bolesława Chrobrego 1” 
  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164) - postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług w ramach zadania "Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie" wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

Adam Piątkowski
ul. Planetarna 2/9
59-220 Legnica

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164) - postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług w ramach zadania "Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie" wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

Bożena Popławska
ul. Nad Zalewem 17a/3
59-500 Złotoryja


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164)  - postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług w ramach zadania "Pomoc terapeutyczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie" wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

Usługi Profilaktyczno-Terapeutyczne "PROMYK"
Krystyna Kuźmiak
ul. Nad Zalewem 19a/2
59-500 Złotoryja 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi w związku z realizacją zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na świadczenie usług w ramach  zadania „Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie”


 

 
1 do 10 z 31