Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że unieważnia postępowanie na remont izolacji pionowej ściany frontowej oraz odwodnienia liniowego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z uzupełnieniem kostki brukowej przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na remont izolacji pionowej ściany frontowej oraz odwodnienia liniowego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z uzupełnieniem kostki brukowej przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul B. Chrobrego 1. Zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (rozwożenie posiłków) zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawwo zamówień publicznych, postępowanie poniżej 30 000 euro, na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) na potrzeby Miejskiego Ośordka Pomocy Społecznej w Złotoryi wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

TRANSPORT TOWAROWO-OSOBOWY
ROMAN FIKIER
ul. Kręta 14
59-220 Legnica


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że unieważnia postępowanie na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi).


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznie 2004. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) - postępowanie poniżej 30 000 euro, na dostawy mięsa, wędlin, produktów mięsnych (w tym drobiowych) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi wybrano ofertę i zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy:

 

Hurtownia Mięsa i Wędlin B.E. Szumlańscy
ul. Bydgoska 18
59-220 Legnica


 

W ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro mającego na celu wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi) zainteresowanych Wykonawców prosimy o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rozeznania cenowego.


 

W ramach postępowania o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na dostawy mięsa, wędlin, produktów mięsnych (w tym drobiowych), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zwraca się z prośbą do zainteresowanych Dostawców o zapoznanie się i wypełnienie dokumentów, które stanowią załączniki do rezeznania cenowego.


 

Uprzejmie informujemy, że od 2 listopada do 7 grudnia 2018r.
prowadzona jest akcja bezpłatnego szczepienia ochronnego przeciw
grypie dla Seniorów
  (osób powyżej 60 roku życia tj. urodzonych
w 1958r. lub wcześniej), będących mieszkańcami Złotoryi.

W celu zaszczepienia należy zgłosić się
do Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1
do Punktu Szczepień, w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 800 do1000   i  od 1200 do 1300

Do szczepienia należy się zgłosić z dowodem tożsamości.

Ilość osób do szczepienia ochronnego zaplanowano na poziomie
777 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczepienia dla Seniorów finansowane są ze środków budżetu
Gminy Miejskiej Złotoryja.

 

W razie pytań można kontaktować się także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1,
pod nr tel. 76 8783 -429 wew. 0   (informacji udziela p. Monika Czasławska)


 

 
1 do 10 z 63