Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30


W dniu 19.04.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi będzie czynny do godziny 13:00.

 


 

Informacja dotycząca jakie sprawy można załatwić drogą elektroniczną przez portal Empatia oraz przez jakie Banki można składać wnioski 500+ i świadczenie Dobry Start.


 

Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkol. 2018/2019

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że:  wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B.Chrobrego 1 w terminie od 1 września 2018r. do dnia  15 września 2018r.,  a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2018r. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia.

 

Wniosek o zasiłek szkolny składa się również w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1  w dniach roboczych:  wtorek  w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni od 7.30 – 15.30  w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym I p. pok.  Nr 10.
 

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie : 76 8783 429 wew. 9

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotoryi
Iwona Pawlus


 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca powinien do każdego składanego wniosku dołączyć kopie dokumentów potwierdzających utratę bądź uzyskanie dochodów ( tj. PIT-y, umowy o pracę, świadectwa pracy)  DOKUMENTY NIE BĘDĄ KSEROWANE.


 

Fundacja  ITAKA od 1 października 2017 r. realizuje na zlecenie Ministerstwa Zdrowia projekt finansowy ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 pn. ,,Centrum wsparcia’’, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email. 

 

CENTRUM WSPARCIA DZIAŁA 24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU

 

W Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w których można otrzymać bezpośrednią pomoc. W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści; lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Informacja na temat dyżurów dostępna jest na stronie  www.liniawsparcia.pl

 

W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi:

          - Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222      

          - Bezpłatną linię, która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu  

          - Stronę www.liniawsparcia.pl

          - E – mail; porady@liniawsparcia.pl

          - Czat

 

Na stronie dostępna jest także aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która pomaga osobom poszukującym pomocy samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje w sposób szybszy i prostszy.

 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam Państwa do kontaktu mailowego biuro@liniawsparcia.pl lub telefonicznego pod numerem 22 620 16 10.


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że:  wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B.Chrobrego 1 w terminie od 1 września 2017r. do dnia  15 września 2017r.,  a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2017r. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się również w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1  w dniach roboczych:  wtorek  w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni od 7.30 – 15.30  w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym I p. pok.  Nr 10.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie : 76 8783 429 wew. 9

 Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi 
 Iwona Pawlus


 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że od 01.08.2017r. rozpocznie się dystrybucja żywności, która będzie wydawana za pośrednictwem:

    Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
    Parafii św. Jadwigi
    Parafii św. Józefa Robotnika

Pomoc żywnościową w ramach PO PŻ mogą otrzymać osoby i rodziny spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 ze.zm) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Aby skorzystać z Programu należy pobrać od pracownika socjalnego skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej, które wydawane jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1, w godz. od 8.00 do 11.00 (pok. 20).

  

 
1 do 10 z 74