Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Komunikat
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że:  wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B.Chrobrego 1   w terminie od 1 września 2015r. do dnia  15 września 2015r.,  a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2015r. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia.
 
Wniosek o zasiłek szkolny składa się również w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1  w dniach roboczych:  wtorek  w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni od 7.30 – 15.30  w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym I p. pok, nr.10. Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej www.mopszlotoryja.nbip.pl    w zakładce przedmiot działalności / stypendia szkolne i zasiłki szkolne.
 
     Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie : 76 8783 429 wew. 17 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi 
Bożena Durmaj


 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 705
Wprowadzony przez: Radosław Kichewko
Data opublikowania: 2015-08-18 10:18:23
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-11-13 09:41:06 Radosław Kichewko
2015-11-13 09:38:15 Radosław Kichewko
2015-08-18 10:27:14 Radosław Kichewko
2015-08-18 10:24:41 Radosław Kichewko
2015-08-18 10:24:15 Radosław Kichewko
2015-08-18 10:23:39 Radosław Kichewko
2015-08-18 10:23:01 Radosław Kichewko Publikacja artykułu